2. oktober 2020

Server har skiftet "Network Location" til "Private"

 Powershell:

Get-NetConnectionProfile

Genstart NLA så skifter den selv til "Domainauthenticated" hvis DC er oppe

10. juli 2020

Slip af med Cortana popup

Deaktiver Cortana :

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search]
"AllowCortana"=dword:00000000Reaktiver Cortana

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search]
"AllowCortana"=dword:00000001

24. juni 2020

Hack ESXi root password

https://www.altaro.com/vmware/reset-esxi-root-password/

Boot på GParted Live, start terminal session
https://gparted.org/download.php

Normalt sda5 med mindre at der er installeret på f.eks. USB

sudo su
mkdir /boot /temp
mount /dev/sda5 /boot
cd /boot
cp state.tgz /temp
cd /temp
tar -xf state.tgz
tar -xf local.tgz
rm *.tgz
cd etc

Brug Nano til at editere shadow 
Delete the encrypted root password to reset it to null i.e. the root account will not have a set password
gå til root og slet alt mellem de to første colon så det ser sådan ud [root::12345:0:12345:7:::]

cd ..
tar -cf local.tgz etc/
tar -cf state.tgz local.tgz
mv state.tgz /boot
umount /boot

reboot

12. juni 2020

Kan ikke validere begge selectors på O365 DKIM

Selector der ikke valideres bliver først aktiv efter en "rotate" i Exchange Admin /DKIM

10. juni 2020

Skift password i AD fra webside


Kræver at der er en RDWeb server min. 2012 men ingen licens server eller RDS server

Skulle også løse problem med at NLA forhindrer skift af password i RDP session, når password er udløbet

C:\Windows\Web\RDWeb\Pages\en-US\Password.aspx

https://YourServerName/RDWeb/Pages/en-US/Password.aspx

Dansk oversættelse af Password.aspx uden redirect efter logon :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../Site.xsl"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="../RenderFail.css"?>
<% @Page Language="C#" Debug="false" ResponseEncoding="utf-8" ContentType="text/xml" %>
<% @Import Namespace="System " %>
<% @Import Namespace="System.Security" %>
<% @Import Namespace="Microsoft.TerminalServices.Publishing.Portal.FormAuthentication" %>
<% @Import Namespace="Microsoft.TerminalServices.Publishing.Portal" %>
<script language="C#" runat=server>

    //
    // Customizable Text
    //
    string L_CompanyName_Text = "Skift Kodeord";

    //
    // Localizable Text
    //
    const string L_DomainUserNameLabel_Text = "CONTOSO\\Brugernavn:";
    const string L_OldPasswordLabel_Text = "Nuværende kodeord:";
    const string L_NewPasswordLabel_Text = "Nyt kodeord:";
    const string L_ConfirmNewPasswordLabel_Text = "Gentag nyt kodeord:";
    const string L_PasswordChangedLabel_Text = "Dit kodeord er successfuldt skiftet.";
    
    const string L_ComplexityFailureLabel_Text = "Din nye adgangskode opfylder ikke dit domænes længde, kompleksitet eller historikkrav. Prøv at vælge en anden ny adgangskode.";
    const string L_NewPasswordsDontMatchLabel_Text = "De indtastede kodeord er ikke ens.";
    const string L_BlankPasswordFailureLabel_Text = "Indtast et nyt kodeord.";
    const string L_PasswordChangeGenericFailure_Text = "Din adgangskode kan ikke ændres. Kontakt din administrator for at få hjælp.";
    const string L_LogonFailureLabel_Text = "Det angivne brugernavn eller adgangskode er ikke gyldigt. Prøv at skrive det igen.";
    const string L_SubmitLabel_Text = "Indsend";
    const string L_CancelLabel_Text = "Annuller";
    const string L_RenderFailTitle_Text = "Fejl: Kan ikke vise RD Web Access";
    const string L_RenderFailP1_Text = "Der opstod en uventet fejl, der forhindrer, at denne side vises korrekt.";
    const string L_RenderFailP2_Text = "Visning af denne side i Internet Explorer med den udvidede sikkerhedskonfiguration aktiveret kan forårsage en sådan fejl.";
    const string L_RenderFailP3_Text = "Prøv at indlæse denne side uden den udvidede sikkerhedskonfiguration aktiveret. Hvis denne fejl fortsat vises, skal du kontakte din administrator.";

    //
    // Page Variables
    //
    public string strErrorMessageRowStyle;
    public string strButtonsRowStyle;
    public bool bFailedLogon = false, bPasswordMismatchFailure = false, bPasswordBlankFailure = false, bComplexityFailure = false, bGenericFailure = false, bSuccess = false;
    public string sHelpSourceServer, sLocalHelp;
    public Uri baseUrl;

    void Page_PreInit(object sender, EventArgs e)
    {

        // Deny requests with "additional path information"
        if (Request.PathInfo.Length != 0)
        {
            Response.StatusCode = 404;
            Response.End();
        }

        // gives us https://<hostname>[:port]/rdweb/pages/<lang>/
        baseUrl = new Uri(new Uri(PageContentsHelper.GetBaseUri(Context), Request.FilePath), ".");

        sLocalHelp = ConfigurationManager.AppSettings["LocalHelp"];
        if ((sLocalHelp != null) && (sLocalHelp == "true"))
        {
            sHelpSourceServer = "./rap-help.htm";
        }
        else
        {
            sHelpSourceServer = "http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141038";
        }
    }

    void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        string strPasswordChangeEnabled = ConfigurationManager.AppSettings["PasswordChangeEnabled"];

        if (strPasswordChangeEnabled == null || !(strPasswordChangeEnabled.Equals("true", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase)))
        {
            SafeRedirect(null);
        }
        
        if ( Request.QueryString != null )
        {
            NameValueCollection objQueryString = Request.QueryString;
            if ( objQueryString["Error"] != null )
            {
                if ( objQueryString["Error"].Equals("FailedLogon", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase) )
                {
                    bFailedLogon = true;
                }
                else if ( objQueryString["Error"].Equals("ComplexityFailed", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase) )
                {
                    bComplexityFailure = true;
                }
                else if (objQueryString["Error"].Equals("FailedBlankPassword", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase))
                {
                    bPasswordBlankFailure = true;
                }
                else if (objQueryString["Error"].Equals("FailedPasswordMatch", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase))
                {
                    bPasswordMismatchFailure = true;
                }
                else if (objQueryString["Error"].Equals("FailedGeneric", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase))
                {
                    bGenericFailure = true;
                }
                else if (objQueryString["Error"].Equals("PasswordSuccess", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase))
                {
                    bSuccess = true;
                }
            }
            if ( objQueryString["UserName"] != null )
            {
                DomainUserName.Value = SecurityElement.Escape(objQueryString["UserName"]); 
            }
            
            
        }
    }
    
    private void SafeRedirect(string strRedirectUrl)
    {
        string strRedirectSafeUrl = null;

        if (!String.IsNullOrEmpty(strRedirectUrl))
        {
            Uri baseUrl = PageContentsHelper.GetBaseUri(Context);
            Uri redirectUri = new Uri(new Uri(baseUrl, Request.FilePath), strRedirectUrl);

            if (
                redirectUri.Authority.Equals(baseUrl.Authority) &&
                redirectUri.Scheme.Equals(baseUrl.Scheme)
               )
            {
                strRedirectSafeUrl = redirectUri.AbsoluteUri;   
            }

        }

        if (strRedirectSafeUrl == null)
        {
            strRedirectSafeUrl = "default.aspx";
        }

        Response.Redirect(strRedirectSafeUrl);       
    }

</script>
<RDWAPage 
    helpurl="<%=sHelpSourceServer%>" 
    workspacename="<%=SecurityElement.Escape(L_CompanyName_Text)%>" 
    baseurl="<%=SecurityElement.Escape(baseUrl.AbsoluteUri)%>"
    >
  <RenderFailureMessage>
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
        <head>
            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=unicode"/>
            <title><%=L_RenderFailTitle_Text%></title>
        </head>
        <body>
            <h1><%=L_RenderFailTitle_Text%></h1>
            <p><%=L_RenderFailP1_Text%></p>
            <p><%=L_RenderFailP2_Text%></p>
            <p><%=L_RenderFailP3_Text%></p>
        </body>
    </html> 
  </RenderFailureMessage>

  <HTMLMainContent>
  
      <form id="FrmLogin" name="FrmLogin" action="password.aspx" method="post">

        <table width="350" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">

            <tr>
            <td height="20">&#160;</td>
            </tr>

            <tr>
            <td>
                <table width="350" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr>
                    <td width="180" align="right"><%=L_DomainUserNameLabel_Text%></td>
                    <td width="7"></td>
                    <td align="right">
                    <input id="DomainUserName" name="DomainUserName" type="text" class="textInputField" runat="server" size="25" autocomplete="off" />
                    </td>
                </tr>
                </table>
            </td>
            </tr>

            <tr>
            <td height="7"></td>
            </tr>

            <tr>
            <td>
                <table width="350" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr>
                    <td width="180" align="right"><%=L_OldPasswordLabel_Text%></td>
                    <td width="7"></td>
                    <td align="right">
                    <input id="UserPass" name="UserPass" type="password" class="textInputField" runat="server" size="25" autocomplete="off" />
                    </td>
                </tr>
                </table>
            </td>
            </tr>

            <tr>
            <td height="7"></td>
            </tr>

            <tr>
            <td>
                <table width="350" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr>
                    <td width="180" align="right"><%=L_NewPasswordLabel_Text%></td>
                    <td width="7"></td>
                    <td align="right">
                    <input id="NewUserPass" name="NewUserPass" type="password" class="textInputField" runat="server" size="25" autocomplete="off" />
                    </td>
                </tr>
                </table>
            </td>
            </tr>
            
            <tr>
            <td height="7"></td>
            </tr>

            <tr>
            <td>
                <table width="350" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr>
                    <td width="180" align="right"><%=L_ConfirmNewPasswordLabel_Text%></td>
                    <td width="7"></td>
                    <td align="right">
                    <input id="ConfirmNewUserPass" name="ConfirmNewUserPass" type="password" class="textInputField" runat="server" size="25" autocomplete="off" />
                    </td>
                </tr>
                </table>
            </td>
            </tr>
            
    <%
    strErrorMessageRowStyle = "style=\"display:none\"";
    if ( bGenericFailure == true )
    {
    strErrorMessageRowStyle = "style=\"display:\"";
    }
    %>
            <tr id="tr4" <%=strErrorMessageRowStyle%> >
            <td>
                <table>
                <tr>
                    <td height="20">&#160;</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><span class="wrng"><%=L_PasswordChangeGenericFailure_Text%></span></td>
                </tr>
                </table>
            </td>
            </tr>

    <%
    strErrorMessageRowStyle = "style=\"display:none\"";
    if (bPasswordBlankFailure == true)
    {
    strErrorMessageRowStyle = "style=\"display:\"";
    }
    %>
            <tr id="tr2" <%=strErrorMessageRowStyle%> >
            <td>
                <table>
                <tr>
                    <td height="20">&#160;</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><span class="wrng"><%=L_BlankPasswordFailureLabel_Text%></span></td>
                </tr>
                </table>
            </td>
            </tr>

    <%
    strErrorMessageRowStyle = "style=\"display:none\"";
    if ( bComplexityFailure == true )
    {
    strErrorMessageRowStyle = "style=\"display:\"";
    }
    %>
            <tr id="tr5" <%=strErrorMessageRowStyle%> >
            <td>
                <table>
                <tr>
                    <td height="20">&#160;</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><span class="wrng"><%=L_ComplexityFailureLabel_Text%></span></td>
                </tr>
                </table>
            </td>
            </tr>
    
    <%
    strErrorMessageRowStyle = "style=\"display:none\"";
    if (bPasswordMismatchFailure == true)
    {
    strErrorMessageRowStyle = "style=\"display:\"";
    }
    %>
            <tr id="tr3" <%=strErrorMessageRowStyle%> >
            <td>
                <table>
                <tr>
                    <td height="20">&#160;</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><span class="wrng"><%=L_NewPasswordsDontMatchLabel_Text%></span></td>
                </tr>
                </table>
            </td>
            </tr>

    <%
    strErrorMessageRowStyle = "style=\"display:none\"";
    if ( bSuccess == true )
    {
    strErrorMessageRowStyle = "style=\"display:\"";
    }
    %>
            <tr id="tr1" <%=strErrorMessageRowStyle%> >
            <td>
                <table align = "center">
                <tr>
                    <td height="20">&#160;</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><span class="wrng"><%=L_PasswordChangedLabel_Text%></span></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td height="10">&#160;</td>
                </tr>
                 

                </table>
            </td>
            </tr>

    <%
    strErrorMessageRowStyle = "style=\"display:none\"";
    if ( bFailedLogon == true )
    {
    strErrorMessageRowStyle = "style=\"display:\"";
    }
    %>
            <tr id="trErrorIncorrectCredentials" <%=strErrorMessageRowStyle%> >
            <td>
                <table>
                <tr>
                    <td height="20">&#160;</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><span class="wrng"><%=L_LogonFailureLabel_Text%></span></td>
                </tr>
                </table>
            </td>
            </tr>

    <%
    strButtonsRowStyle = "style=\"display:none\"";
    if ( bSuccess == false )
    {
        strButtonsRowStyle = "style=\"display:\"";
    }
    %>
            <tr>
            <td height="20">&#160;</td>
            </tr>
            <tr id="trButtons" <%=strButtonsRowStyle%> >
            <td align="right"><label><input type="submit" class="formButton" id="btnSignIn" value="<%=L_SubmitLabel_Text%>" /></label><label><input type="button" class="formButton" id="Cancel" value="<%=L_CancelLabel_Text%>" onClick="window.location='login.aspx'"/></label>
            </td>
            </tr>


            <tr>
            <td height="30">&#160;</td>
            </tr>

        </table>

      </form>

  
  </HTMLMainContent>
</RDWAPage>

14. maj 2020

Slå Sophos Tamperprotection fra

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Sophos\SavService\TamperProtection]
"Enabled"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sophos MCS Agent]
"Start"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sophos Endpoint Defense\TamperProtection\Config]
"SAVEnabled"=dword:00000000
"SEDEnabled"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sophos\SAVService\TamperProtection]
"Enabled"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Sophos\SAVService\TamperProtection]
"Enabled"=dword:00000000

13. maj 2020

Easy DMARC

Stop Hackers From
Sending Emails From
Your Domain

Protect your business against phishing attacks today

SPF Flattening

100% free SPF flattening with alerting or automatic SPF

https://www.autospf.com/

DKIM på Office365 med Powershell

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/exchange/exchange-online/connect-to-exchange-online-powershell/connect-to-exchange-online-powershell?view=exchange-ps
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/securitycompliance/use-dkim-to-validate-outbound-email#SetUpDKIMO365

http://www.mail-tester.com/spf-dkim-check (Her kan du få navnet på DNS CNAME record - selector1._domainkey.contoso.dk + ***)
https://mxtoolbox.com (tjek dkim opsætning - dkim:contoso.dk:selector1)


Start powershell som administrator, log på og indlæs PS Exchange extensions

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
Log på (O365 tenant credentials)
$UserCredential = Get-Credential

Indlæs PS Exchange extensions
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $Session -DisableNameChecking

Start dkim konfiguration
New-DkimSigningConfig -DomainName contoso.dk -Enabled $false (sætter dkim til Off - viser fejl hvis det allerede er off) 
Get-DkimSigningConfig -Identity contoso.dk | fl Selector1CNAME, Selector2CNAME           (*** den viser de records der skal oprettes)

Selector1CNAME : selector1-contoso-dk._domainkey.dkcontoso.onmicrosoft.com (navn selector1._domainkey.contoso.dk, FQDN selector1-contoso-dk._domainkey.dkcontoso.onmicrosoft.com)
Selector2CNAME : selector2-contoso-dk._domainkey.dkcontoso.onmicrosoft.com (navn selector2._domainkey.contoso.dk, FQDN selector2-contoso-dk._domainkey.dkcontoso.onmicrosoft.com)

Tilføj DNS records - tjek med http://www.mail-tester.com/spf-dkim-check  (bemærk at det kan tage lang tid før MS's DNS opdateres og brug output fra Get-DkimSigningConfig -Identity contoso.dk | fl Selector1CNAME, Selector2CNAME)

Set-DkimSigningConfig -Identity contoso.dk -Enabled $true
https://mxtoolbox.com (tjek dkim opsætning - dkim:contoso.dk:selector1)


Når færdig
Remove-PSSession $Session

Start DMARC opsætning

28. april 2020

Tjek TLS på mailserver

https://www.checktls.com/

Hvis der er problemer, vil man ofte se at certifikatet er udløbet eller er self-signed
24. april 2020

16. april 2020

Check DKIM Office365

Powershell som administrator

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

winrm get winrm/config/client/auth (skal være Basic = true)

$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session -DisableNameChecking


Get-DkimSigningConfig -Identity CONTOSO.DK | Format-List (dit domæne navn)


Remove-PSSession $Session


27. marts 2020

SPF, DKIM, DMARC

Test the Spammyness of youre-mails
https://www.mail-tester.com
Sørg for at emnefeltet har relevant indhold, f.eks. "Question about service provided) - ikke bare "Test" eller lign.
Selve e-mailen skal også have et relevant indhold, gerne en 25-50 ord (kopier en tekst fra et andet sted)


Check if your domain has these 2 email signatures set up and valid (DKIM)
https://www.mail-tester.com/spf-dkim-check

Selector = Selector1 og Selector2

dmarcian.eu
mxtoolbox.com DKIM:domain.dk:selectorX

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/exchange/exchange-online/connect-to-exchange-online-powershell/connect-to-exchange-online-powershell?view=exchange-ps

https://docs.microsoft.com/en-us/office365/securitycompliance/use-dkim-to-validate-outbound-email#SetUpDKIMO365

https://blogs.technet.microsoft.com/timmcmic/2018/02/09/office-365-spam-detection-and-reverse-dns-lookups/


6. marts 2020

BRUG DISM til at rense ud i WinSxS efter Windows Update

 dism /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase

5. marts 2020

Test webcam / Test microphone /Test speakers

Test webcam
https://da.webcamtests.com/

Test microphone

Test speakers

Kan ikke installere sprogpakke på RDS server

Installer fra lokal administrator konto

eller

Lokal GPO :
- Log på som lokal adm.
- gpedit.msc
Computer Configuration / Windows Settings / Security Settings / Local Policies / Security Options / User Account Control: Admin Approval Mode for the Built-in Administrator Account - Enabled
(Kontrol af brugerkonti : Administratorgodkendelsestilstand for den indbyggede administratorkonto - Aktiveret)
- Kør gpupdate /force
- Log af op på igen som domæne adm.

4. marts 2020

Reperation af Windows komponenter

Gem som .cmd fil

@echo off
cls
echo Kør som administrator
echo Luk først alle programmer
echo.
pause
dism.exe /online /cleanup-image /checkhealth
dism.exe /online /cleanup-image /scanhealth
dism.exe /online /cleanup-image /restorehealth
dism.exe /online /cleanup-image /startcomponentcleanup
sfc /scannow
pause
shutdown.exe -f -r -t 00

6. februar 2020

Search/søgning på Windows 10 virker ikke

Gem nedenstående som en .reg fil og dobbeltklik på den :


Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search]
“BingSearchEnabled”=dword:00000000

Genstart Windows Explorer (start kommando prompt) :

taskkill /f /im explorer.exe
start explorer.exe

Fuldt script til at klare det hele : (klippe klistre til kommandoprompt)

reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search /v BingSearchEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search /v CortanaConsent /t REG_DWORD /d 0 /f
taskkill /f /im explorer.exe
start explorer.exe
exit

13. januar 2020

NTP time service i Active Directory


F.eks. (på DC):
w32tm /config /update /manualpeerlist:"0.pool.ntp.org,0x8 1.pool.ntp.org,0x8 2.pool.ntp.org,0x8 3.pool.ntp.org,0x8" /syncfromflags:MANUAL
net stop w32time
net start w32time
w32tm /resync

Check NTP servers connection : w32tm /query /peers

Laptop som ikke er på AD så tit :
w32tm /config /update /manualpeerlist:"pool.ntp.org,0x8" /syncfromflags:MANUAL,DOMHIER

Check time sync: w32tm /stripchart /computer:192.168.0.10 (servers IP)

PS!
Time synchronization may not succeed when you try to synchronize with a non-Wind...
http://support.microsoft.com/kb/875424

DOMHIER— Synchronize from a domain controller in the domain hierarchy

12. januar 2020

Kan ikke se andre computere på netværket (ser typisk kun 3)

Tilføj til registry :

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"EnableLinkedConnections"=dword:00000001