27. marts 2020

SPF, DKIM, DMARC

Test the Spammyness of youre-mails
https://www.mail-tester.com
Sørg for at emnefeltet har relevant indhold, f.eks. "Question about service provided) - ikke bare "Test" eller lign.
Selve e-mailen skal også have et relevant indhold, gerne en 25-50 ord (kopier en tekst fra et andet sted)


Check if your domain has these 2 email signatures set up and valid (DKIM)
https://www.mail-tester.com/spf-dkim-check

Selector = Selector1 og Selector2

dmarcian.eu
mxtoolbox.com DKIM:domain.dk:selectorX

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/exchange/exchange-online/connect-to-exchange-online-powershell/connect-to-exchange-online-powershell?view=exchange-ps

https://docs.microsoft.com/en-us/office365/securitycompliance/use-dkim-to-validate-outbound-email#SetUpDKIMO365

https://blogs.technet.microsoft.com/timmcmic/2018/02/09/office-365-spam-detection-and-reverse-dns-lookups/


6. marts 2020

BRUG DISM til at rense ud i WinSxS efter Windows Update

 dism /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase

5. marts 2020

Test webcam

https://da.webcamtests.com/

Kan ikke installere sprogpakke på RDS server

Installer fra lokal administrator konto

eller

Lokal GPO :
- Log på som lokal adm.
- gpedit.msc
Computer Configuration / Windows Settings / Security Settings / Local Policies / Security Options / User Account Control: Admin Approval Mode for the Built-in Administrator Account - Enabled
(Kontrol af brugerkonti : Administratorgodkendelsestilstand for den indbyggede administratorkonto - Aktiveret)
- Kør gpupdate /force
- Log af op på igen som domæne adm.

4. marts 2020

Reperation af Windows komponenter

Gem som .cmd fil

@echo off
cls
echo Kør som administrator
echo Luk først alle programmer
echo.
pause
dism.exe /online /cleanup-image /checkhealth
dism.exe /online /cleanup-image /scanhealth
dism.exe /online /cleanup-image /restorehealth
dism.exe /online /cleanup-image /startcomponentcleanup
sfc /scannow
pause
shutdown.exe -f -r -t 00

6. februar 2020

Search/søgning på Windows 10 virker ikke

Gem nedenstående som en .reg fil og dobbeltklik på den :


Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search]
“BingSearchEnabled”=dword:00000000

Genstart Windows Explorer (start kommando prompt) :

taskkill /f /im explorer.exe
start explorer.exe

Fuldt script til at klare det hele : (klippe klistre til kommandoprompt)

reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search /v BingSearchEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search /v CortanaConsent /t REG_DWORD /d 0 /f
taskkill /f /im explorer.exe
start explorer.exe
exit

13. januar 2020

NTP time service i Active Directory


F.eks. (på DC):
w32tm /config /update /manualpeerlist:"0.pool.ntp.org,0x8 1.pool.ntp.org,0x8 2.pool.ntp.org,0x8 3.pool.ntp.org,0x8" /syncfromflags:MANUAL
net stop w32time
net start w32time
w32tm /resync

Labtop som ikke er på AD så tit :
w32tm /config /update /manualpeerlist:"pool.ntp.org,0x8" /syncfromflags:MANUAL,DOMHIER

Check : w32tm /stripchart /computer:192.168.1.1

PS!
Time synchronization may not succeed when you try to synchronize with a non-Wind...
http://support.microsoft.com/kb/875424

12. januar 2020

Kan ikke se andre computere på netværket (ser typisk kun 3)

Tilføj til registry :

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"EnableLinkedConnections"=dword:00000001