16. april 2020

Check DKIM Office365

Powershell som administrator

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

winrm get winrm/config/client/auth (skal være Basic = true)

$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session -DisableNameChecking


Get-DkimSigningConfig -Identity CONTOSO.DK | Format-List (dit domæne navn)


Remove-PSSession $Session


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.