28. april 2020

Tjek TLS på mailserver

https://www.checktls.com/

Hvis der er problemer, vil man ofte se at certifikatet er udløbet eller er self-signed
24. april 2020

16. april 2020

Check DKIM Office365

Powershell som administrator

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

winrm get winrm/config/client/auth (skal være Basic = true)

$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session -DisableNameChecking


Get-DkimSigningConfig -Identity CONTOSO.DK | Format-List (dit domæne navn)


Remove-PSSession $Session