6. februar 2020

Search/søgning på Windows 10 virker ikke

Gem nedenstående som en .reg fil og dobbeltklik på den :


Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search]
“BingSearchEnabled”=dword:00000000

Genstart Windows Explorer (start kommando prompt) :

taskkill /f /im explorer.exe
start explorer.exe

Fuldt script til at klare det hele : (klippe klistre til kommandoprompt)

reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search /v BingSearchEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search /v CortanaConsent /t REG_DWORD /d 0 /f
taskkill /f /im explorer.exe
start explorer.exe
exit