13. januar 2020

NTP time service i Active Directory


F.eks. (på DC):
w32tm /config /update /manualpeerlist:"0.pool.ntp.org,0x8 1.pool.ntp.org,0x8 2.pool.ntp.org,0x8 3.pool.ntp.org,0x8" /syncfromflags:MANUAL
net stop w32time
net start w32time
w32tm /resync

Labtop som ikke er på AD så tit :
w32tm /config /update /manualpeerlist:"pool.ntp.org,0x8" /syncfromflags:MANUAL,DOMHIER

Check : w32tm /stripchart /computer:192.168.1.1

PS!
Time synchronization may not succeed when you try to synchronize with a non-Wind...
http://support.microsoft.com/kb/875424

12. januar 2020

Kan ikke se andre computere på netværket (ser typisk kun 3)

Tilføj til registry :

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"EnableLinkedConnections"=dword:00000001