13. januar 2020

NTP time service i Active Directory


F.eks. (på DC):
w32tm /config /update /manualpeerlist:"0.pool.ntp.org,0x8 1.pool.ntp.org,0x8 2.pool.ntp.org,0x8 3.pool.ntp.org,0x8" /syncfromflags:MANUAL
net stop w32time
net start w32time
w32tm /resync

Labtop som ikke er på AD så tit :
w32tm /config /update /manualpeerlist:"pool.ntp.org,0x8" /syncfromflags:MANUAL,DOMHIER

Check : w32tm /stripchart /computer:192.168.1.1

PS!
Time synchronization may not succeed when you try to synchronize with a non-Wind...
http://support.microsoft.com/kb/875424

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.