11. maj 2022

Reset og rens print-spooler

 Køres fra eleveret kommando prompt


Gå til c:\windows\system32\spool

Dir printers (vil vise evt. døde printjobs)

Net stop spooler (Stop print spooler)

del /Q /F /S "%systemroot%\System32\Spool\Printers\*.* (Vil slette alle spool filer)

Net start spooler (Start printspooler)Gem som SpoolerReset.CMD :

c:
cd\
cd windows\system32\spool
dir printers
Pause
Net stop spooler
del /Q /F /S "%systemroot%\System32\Spool\Printers\*.*
Net start spooler
Pause


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.